Kronika historie Tékaneho království

 

15.3.2011

Po pečlivém rozboru všech archeologicky zajímavých věcí jsme usoudili, že pokud nenajdeme nějaký archív či snad kroniku z Tékaného království, nebudeme noci s jistotou říct co se v těchto nejistých dobách ( podle nálezů velice nejistých) vlastně dělo. Všechny dosud oběvené věci, ať už písemného, či jiného charakteru, nás doposud zavedly do slepých uliček plných dokonalosti. Jediné co opravdu s jistotou můžeme říct je, že Tékané a Pikvik jsou velice reálné postavy, že byla válka a že se lidé patrně vraždili pro trochu čaje..

..Tímto odkládáme další výzkum na neurčito, neboť nemáme žádná nová vodítka...

 

10.9.2011

Rozhodli jsme se udělat si vzpomínkový výlet na místo našich archeologických vykopávek. Poslední noc našeho nádherného výletu se stalo něco velice nečekaného. Mudr. Doc. Jan Tříska se ztratil. Volali jsme, hledali jsme, avšak i po pěti minutách nic. Už jsme byli na cestě zpět do tábora, když vtom slyšíme vzdálené volání. Běželi jsme za hlasem div jsme si nevylili víno a našli jsme Mudr. Doc. Jana Třísku, jak leží v nějakém sklepení...

Propadl střechou..

Kronika se našla..

 

15.9.2011

Konečně v tom máme jasno!!! Díky nalezené kronice máme dokonalou představu, co se v Tékaného dobách dělo!!!

Pro lepší přehled uvádím jen důležité mylníky, a je-li to možné, tak i dochované texty sepsané k této události. Zub času se však na kronice vyřádil téměř dokonale, a tak jsme zachránili jen zlomek z celkově velice obsáhlé kroniky.

 

První osídlení-Později se uvádí jako rok 0 (nula) Dokonalého Letopočtu (dále jen DL)

Byli jsme na cestě velmi dlouho, už jsme asi i zapomněli proč jsme někam šli, důležité však bylo, že jsme chtěli začít znova. Poté co jsme omylem vyhladili Gobliní osadu, rozhodli jsme se, že se nám tady líbí a že se zde usadíme. Po pár měsících budování První osady nám začalo docházet, že je to zde dokonalé...Jednoho dne, myslím, že to byl čtvrtek, jsme zjistili, že zde stále nejsme sami. Při průzkumu jsme narazili na hrstku goblinů, kteří patrně něco hlídali a vůbec netušili, co se stalo s jejich druhy. Rozhodli jsme se je přepadnout, zmasakrovat a zjistit co hlídají. Boj to byl krutý, jelikož jsme z neznámých důvodů útočili i sami na sebe, avšak díky dokonalé lsti a nesmírné odvaze mého příbuzného, i přesto, že je němý a kapánek natvrdlý, podařilo se nám ukořistit poklad a gobliny zmasakrovat. Poklad byl částečně rozkraden a částečně použit na rozvoj naší osady.

 

Rok  2DL.-nalezen Dokonalý pramen, založeno Bzíí, příjezd dalších osadníků.

 

Rok 3DL.-bitva o Bzíí, první zmínka o Tékaném.

            Jsme zde již čtvrtým rokem. Je zde nádherně, ba přímo dokonale. Počasí nám přeje, hladomor se nám vyhýbá. Jen to Něco, co je tady s námi, nás nenechává v klidu spát. Zlé jazyky tvrdí, že je to nějaký záhadný tvor, jiní že ho dokonce viděli, jak po nocích bloudí po okolních lesích..

Ještě zě máme Bzíí, malebnou vesničku uprostřed lesů, ve které tryská dokonalý pramen. Stačí doušek a je vám dokonale.

Jednou tak sedíce u ohně, zaslechl jsem rozhovor skupinky nových osadníků, ze kterého mi běhal mráz po zádech. Dřív, než si mě všimli, slyšel jsem jak jeden říká ostatním „Proč mít vše dohromady, když to může být jen naše a ostatním to prodávat...“.

Dva dny na to přišly ze Bzíí zprávy, že Bzíí obsadili  nějací lotři a že pokud chceme pít jejich vodu, musíme za ni zaplatit.. To je samozřejmě neslýchaná drzost a tak jsme se rozhodli, že Bzíí získáme zpět.Lotři byli tak zdokonalizovaní, že se nám postavili na louce před Bzíí. Boj to byl krutý a nelítostný, mnoho vody bylo prolito.. Nakonec se nám povedlo lotry porazit a mohli jsme se zaslouženě radovat z nově nabytého dokonalého pramene dokonalosti. Největší zásluhy na tomto vítězství má Tékané - syn obyčejného hospodáře, který věří, že ta pravá podstata všeho, je ukryta v čajových lístcích a chcete-li být opravdu dokonalí,  pijte odvar z těchto lístků a dokonalé vody.

 

Rok 4DL.- založen Penízov,položen základní kámen Chrámu

R 5DL.-Bitva o Penízov, první zmínka o Pikvikovi.

R 6DL.- Za zásluhy a dokonalé činy byl Tékané zvolen za starostu a našeho ochránce. Položen základní kámen Tékaného sídla Hradu.

R 8DL.-Tékané ustanoven králem- od této chvíle je nazýván Král Já Tékané První Dokonalý, založen Penízov, vysvědcen chrám.

R 8DL.-15Dl.- Roky Dokonalého Míru, založeny Hrouda a Krky

R 16DL.- vyhoštění Pikvika a jeho nohsledů za hranice království z důvodů nepřizpůsobivosti a rušení dokonalého života v celém království

R 20DL.-Dokončena stavba Hradu, na oslavu zasety první zde vyšlechtěné čajové odrůdy nazvané Tékané FF OP.

R 22DL.- První vpád Pikvika a uspořádání Dokonalých her na jeho počest

R 23DL.- Druhý vpád pikvika, začátek Války o Dokonalost

 

R 24DL.- i v těchto nejistých dobách může u kohokoliv propuknout dokonalá láska. A tak i I náš král se zamiloval a to do dcery sousedního císaře Demetera, Eržiky a i přez všechna varování nechal ji tajně převézt do Hradu. Tajný konvoj byl však Pikvikem přepaden a princezna Eržika spolu se svým doprovodem, byla nucena uchýlit se do Chrámu. Mnichův holub neprodleně donesl zprávu o nezdaru tajné akce ke králi a ten nemeškal a během 14 dní byl připraven pro svou nastávající dojet a odvézt ji na Hrad. Díky dokonalému načasování a ještě dokonalejší lsti, se králi povedlo Eržiku bezpečně dovézt do Hradu a mohly začít přípravy na svatbu.

 

R 25DL.-V den králových čtyřicátých narozenin se konala svatba. Před Hradem vyrostlo menší městečko plné svatebčanů, vťerek a nekalých živlů. Přesně o poledni začal obřad. Byl to nádherný obřad. Nevěsta celá v bílém, kytici měla z Tékané OMFG čerstvě natrhaných a svázaných samotným králem a náš král byl dokonalý.. Počasí slibovalo příjemných 26 stupňů,jasno,místy polojasno. Svatebčané s napětím očekávali ty dvě dokonalá ano,když v tom pod rouškou nevšímavosti zaútočil Pikvik!!!!! Všichni se postavili k obraně, leč židlemi se nedá branit věčně. Princezně Eržice se po nádherných bílých šatech rozlila krev, to když jí projel měč nějakého Pikvikova zkurvysyna!! Ani král sám, dokonalý v boji s jakoukoliv, zbraní nic nezmohl... Nakonec až mezi posledními obránci přišla řada na Tékaného.

Nezabili ho však. Pikvik rozkázal vypráskat Tékaného i zbytek jeho věrných z Hradu. Někteří říkají že král musel sám odtáhnout svou mrtvou nevěstu na márách až ke Krkům, někteří že jen na dohled od Hradu.

 

R 28DL.- Už to trvá 3 roky.Pikvik vládne, lidi umírají.Na jeho rozkaz byly všechny čajové plantáže zapáleny a aby na svou stranu dostal i církev nechal vystavět druhé a třetí cCHrámové patro spolu s bazénem, a Chrámovým hambincem.Na rozkaz Pikvika byl každý pátý malý chlapec odveden do chrámu,kde se má stát mnichem.Málo kdo ví co se za zdmi Chrámu děje a proč se tak málo chlapců dožilo plnoletosti, aníž by je to poznamenalo jak po těle tak i na duši.

Náš král prý přežil poslední bitvu o Heverův brod, a ikdyž byl těžce raněn dokázal uniknout a zbírá síly na další část svého dokonalého plánu,jak si dát jeho oblíbený Tékané FF OP, sedět na terase Hradu, kochat se pohledem na Hory Snu a popíjet čaj.

Naše království chřadne a chřadne, lidi umírají a Král Tékané Já První Dokonalý nás v tom určitě nenechá!!!!.

 

R 30DL.- Muntloch se znovu oběvil tentokrát ho prý viděli nedaleko Hroudy. Co po nás chce? A kdo to je??? Zvíře? Člověk?..Tenkrát u Míčové loučky jsem ho viděl, ale ani já nedokážu říct co jsem vlastně viděl.

 

R 35DL,-Trvalo to celých 10 let. Pikvik plenil, Tékané statečně dobýval zpět své království a cíkrev Prznila malé chlapce. Ano je to tak. Ti co hlásají slovo boží souloží s malými chlapci!!!Fuj!!! Až jednou ,když se vybírali děti boží přišla pětka i na Pikvikova staršího syna. A pikvik,že ne, že ho nedá a takové žvásty. A znepřátelil si církev. Vypálil Chrám, kněží pozabíjel a plenil dál. Bůh je ale všude a tak se narodilo nové náboženství. Říkáme si Děti Dokonalého. A  náš vůdce Sága má zaručené zprávy, že král žije a že mu poslal psaní a Pikvikovi taktéž a že bude mír.

 

R 36DL.- Sešli se na louce Před první osadou aby uzavřeli Mír. Pikvik a jeho nohsledi na jedné straně, uprostřed Sága A náš Dokonalý na straně druhé. Všichni beze zbraně-tak znělo Ságovo přání. Začali se objímat, zdravit, seznamovat se,když v tom náhle pikvik zařval skočil po králi a začala bitka.Pikvikovci odnikud vytasily dýky a zaútočili na Dokonalost.Náš král si byl jist,že Pikvik rozpoutá boj. Naši lidé měli taktéž dýky a dostali rozkaz použít je jen když budou napadeni-jak mírutvorné rozodnutí..ti co dýky neměli zmateně běhali po louce, nebo běželi pro zbraně..Pikvik tak tak vyvázl a utek neznámo kam.. Dobře mu tak! My Děti Dokonalého věříme že zahynul..náš Sága vyvázl beze šrámu, neboť jak sám řekl: když mi na hlavu spadla ta police viděl jsem boha a ten mi řek že budu žít věčně..

 

R 37DL.-Pikvik se odhodlal k poslednímu zoufálému činu, napochodoval před Hrad a byl naší armádou pobyt a nakonec i zabit..

Naše království se pomalu vzpamatovává.. je krásné být zpět po boku mému králi.

 

 

R 48DL.- Král Tékané Já První Dokonalý zemřel po dlouhodobé nemoci, když sklízel svůj Pohled na zlomený prst..

 V zemi vzrůstájí nepokoje, každý by chtěl trůn..

 

 

 

R49DL.-Toto vše Zapsal Lístek věrný sluha a přítel Tékaného a také samozvaný kronikář našeho království, který zemřel žalem nad hrobem svého krále.

 

Rok 50DL

Zde začíná Boj o koryta 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode